Odvodni kanal sa duktilnim livenim gvožđem

  • Odvodni kanal sa duktilnim livenim gvožđem

    Odvodni kanal sa duktilnim livenim gvožđem

    Opis proizvoda Nodularni poklopac od livenog gvožđa u kombinaciji sa drenažnim kanalom od smole betona ima široku primenu u odvodnji kiše i kanalizacije u različitim opštinskim projektima, opštinskim putevima i mestima sa visokom nosivošću.Odvodni kanal serije ležajeva od duktilnog livenog gvožđa može pružiti idealna rešenja za odvodnjavanje za različita područja sa teškim okruženjem.Kvalificirani drenažni kanal čini grad ljepšim.Karakteristike proizvoda Životni ciklus proizvoda je dug, a troškovi održavanja...