Kanal za odvodnju ivičnjaka

  • Kanal za odvodnju ivičnjaka za odvod vode s prilaza

    Kanal za odvodnju ivičnjaka za odvod vode s prilaza

    Ivičnjak za odvodnju ivičnjaka je ivičnjak sa odvodnim kanalom postavljenim na ivici kolovoza, pa se naziva i odvodni ivičnjak.Kanal za odvodnju ivičnjaka može se postaviti na sve tvrde kolovoze kojima je potrebna obrada drenaže, kao što su parking, Autobuska stanica i sporovozni prostor za vozila.Nivo nosivosti sistema može doseći D400.

    Glavna visina sistema za odvodnjavanje ivičnjaka: 305mm, 500mm.