Polymer Concrete Sump

  • Polimerbetonska jama sa drenažnim sistemom

    Polimerbetonska jama sa drenažnim sistemom

    Polimerbetonski sump su bunari koji su prekriveni blokovima u intervalima kada se ukopavaju podzemni cjevovodi ili na skretanjima.Pogodan je za normalnu inspekciju cjevovoda i jaružanje.Bunar za prikupljanje smole betona važan je dio drenažnog sistema.Ne samo da preuzima bagerovanje drenažnog sistema, sakuplja otpad i štiti normalan rad drenažnog sistema, već se može koristiti i kao inspekcijski bunar koji igra ključnu ulogu u održavanju sistema za odvodnjavanje.Gotov sabirni bunar ima karakteristike precizne veličine, male težine i velike čvrstoće, što značajno skraćuje vrijeme ugradnje i predstavlja bitan dio drenažnog sistema u izgradnji projekta.