Kako odabrati pravi odvodni kanal ivičnjaka

Kanali za odvodnju ivičnjaka su obično korišteni drenažni objekti koji efikasno usmjeravaju i uklanjaju akumulaciju vode sa puteva, trgova i drugih područja, sprječavajući da voda utiče na cestovni saobraćaj i pješačke aktivnosti.Pravilna upotreba ovih kanala pomaže u zaštiti životnog vijeka puta i povećava sigurnost vozila i pješaka.Sljedeće metode će biti uvedene kako bi se osigurala njihova ispravna upotreba.

 1. Odaberite odgovarajući kanal za odvodnju ivičnjaka.

Općenito, specifikacije ivičnjaka za odvodnju treba odrediti na osnovu okolnog okruženja i protoka vode.Odabir odgovarajućeg modela kanala i veličine prema veličini i korištenju puta osigurava dobre performanse odvodnje.

 1. Pravilna instalacija.
 • Osigurajte ravnu podlogu: Prije postavljanja kanala za odvodnju ivičnjaka, bitno je osigurati glatku podlogu bez krhotina.Neravne osnove mogu dovesti do nestabilnih instalacija, što utiče na performanse odvodnje.
 • Obratite pažnju na nagib kanala: Prilikom ugradnje, nagib kanala treba uzeti u obzir na osnovu protoka vode i visine.Prevelik ili nedovoljan nagib može uticati na efikasnost drenaže, tako da treba izabrati odgovarajući nagib na osnovu specifičnih uslova.
 • Osigurajte odvodni kanal: Nakon postavljanja odvodnog kanala ivičnjaka, treba ga čvrsto učvrstiti korištenjem namjenskih pričvrsnih elemenata kao što su vijci kako bi se spriječilo pomicanje ili oštećenje.
 1. Održavajte čist protok odvodnog kanala.
 • Redovno čišćenje: Vremenom se kanali za odvodnjavanje ivičnjaka mogu začepiti ostacima i prljavštinom, što dovodi do loše drenaže.Redovno čišćenje je ključno, a mehaničke ili ručne metode se mogu koristiti za uklanjanje ostataka i osiguravanje da kanali ostanu neometani.
 • Izbjegavajte parkiranje vozila na odvodnom kanalu: Parkiranje vozila na odvodnom kanalu može blokirati protok, što utiče na efikasnost odvodnje.Stoga, prilikom parkiranja treba obratiti pažnju na izbjegavanje odvodnog kanala kako bi se osigurao njegov nesmetan protok.
 1. Popravite oštećene odvodne kanale.

Ako se utvrdi da je odvodni kanal oštećen ili pokvaren, potrebno je izvršiti pravovremene popravke.Za pravilno funkcioniranje odvodnog kanala mogu se koristiti posebni materijali za popravku.

 1. Vodite evidenciju i obavljajte održavanje.

Uspostavljanje relevantne evidencije za dokumentovanje instalacije, čišćenja i popravke odvodnih kanala ivičnjaka pomaže u prepoznavanju i rješavanju problema na vrijeme.Redovno održavanje treba provoditi kako bi se pratile performanse kanala i pravovremeno otklonili problemi kako bi se osiguralo njihovo ispravno funkcionisanje.

Kako se nositi sa začepljenim odvodnim kanalima ivičnjaka?

Ljeto je jedno od kišovitijih sezona u mnogim regijama, a za to vrijeme mogu se pojaviti problemi s odvodnjavanjem.Posebno kod kanala za odvodnju ivičnjaka, oni su skloni začepljenju zbog krhotina poput blata, lišća i smeća na površini puta.

Začepljeni kanali za odvodnjavanje ivičnjaka mogu uticati na saobraćaj na putu, bezbednost vozila i mogu izazvati zalijevanje vode i neprijatnosti za putovanje ljudi.Stoga se moraju preduzeti relevantne mjere za rješavanje problema začepljenih odvodnih kanala ivičnjaka.

 1. Raščišćavanje otpada:

Prvo je potrebno očistiti začepljene odvodne kanale.Za različite vrste otpadaka treba koristiti različite metode čišćenja.

 • Za blatnjave površine puta, korov i druge probleme, čišćenje se može obaviti pomoću opreme za pranje.Međutim, ako su uslovi na putu loši, potrebno je i ručno čišćenje.
 • Za smeće, lišće i slične ostatke, potrebne su redovite kontrole i čišćenje od strane osoblja za čišćenje kako bi se spriječilo nakupljanje otpada i začepljenje otvora odvodnih kanala.
 1. Dodavanje kanti za smeće:

Postavljanje kanti za smeće u blizini ivičnjaka omogućava pješacima i vozilima da odlažu smeće tokom putovanja.Ako dizajn i korištenje kanti za smeće uzimaju u obzir javne potrebe, to također može spriječiti ulazak otpadaka u odvodne kanale.

 1. Renoviranje odvodnog kanala:

U nekim uskim putevima širina odvodnih kanala ivičnjaka može biti relativno uska, a ako položaj otvora drenažnih kanala nije razuman, to će uticati na efekat odvodnje.U takvim slučajevima, renoviranje kanala može se smatrati proširenjem kanala i povećanjem broja drenažnih otvora, čime se poboljšava efikasnost drenaže.

Što se tiče pitanja začepljenih odvodnih kanala ivičnjaka, važno ga je riješiti čišćenjem, podizanjem svijesti javnosti i edukacijom, kao i renoviranjem kanala.Naglasak treba staviti na dugoročno i održivo upravljanje.Uključivanjem građana i zalaganjem sanitarnih radnika, odgovornost se dijeli, a zajedno možemo stvoriti bolji grad i zdraviju životnu sredinu.


Vrijeme objave: 13.11.2023